Personal på kansliet

Här hittar du kontaktuppgifter till anställda inom Södra kansliets upptagningsområde Skåne.

Anton kvadrat

Anton Nilsson

Utvecklingskonsulent
E-post: anton.nilsson@scouterna.se
Telefon:
040-622 60 21

Anton arbetar med stöd till Nordvästra Skånes scoutdistrikts styrelse men också med kårstöd och rekrytering till såväl kårer i Nordvästra- som Södra Skånes scoutdistrikt. Anton är anställd av Nordvästra Skånes Scoutdistrikt.

Caroline Johansson

Caroline Eriksson

Utvecklingskonsulent
E-post: caroline.eriksson@scouterna.se
Telefon:
0720787925

Caroline är anställd av Scouterna och stöttar kårerna i hela Skåne med bland annat rekrytering, inspiration, utveckling samt agerar bollplank.

Evelina 2

Evelina Rasmussen

Utvecklingskonsulent.
E-post: evelina.rasmussen@scouterna.se
Telefon:
0766- 23 25 32

Evelina är anställd av Scouterna och stöttar kårerna i hela Skåne med bland annat rekrytering, inspiration, utveckling samt agerar bollplank.

IMG_8619

Michaela Rábová

Nystartskonsulkent
E-post: michaela.rabova@scouterna.se

Johan Möller

Johan Möller

Regional Utvecklingschef
E-post: johan.moller@scouterna.se
Telefon:
0766-232508

Johan leder den regionala kanslifunktionen och dess verksamhetsstöd till kårerna. Johan är en naturlig part gentemot näringsliv, kommuner, landsting och övriga organisationer i Skåne.

Maggan

Margareta Persson

Administratör
E-post: kansli@sodraskane.se
Telefon:
040 622 60 23

Margareta arbetar med ekonomi, bidrag och som administratör i Nordvästra- och Södra Skånes scoutdistrikt. Bokningar av Södra Skånes scoutdistrikts anläggning, Gamlegård ansvara Margareta för. Margareta är anställd av Södra Skånes scoutdistrikt.

John

John Söderdahl

Utvecklingskonsulent
E-post: john.soderdahl@scouterna.se
Telefon:
040-6226022
Mobil:
0704-059620

John arbetar med kårstöd till scoutkårerna samt med att utveckla lägerområdet Sjöröd. Bokningsförfrågning gällande Sjöröd tar därför John hand om! John är anställd av Södra Skånes scoutdistrikt.

karin

Karin Nestell

Karin är tjänstledig för studier t o m mitten av januari 2017.
E-post: