Om distriktet

Nordvästra Skåne scoutdistrikts styrelse för verksamhetsåret 2016 består av följande personer

 

Peter Wilhelmsson

Distriktsordförande
E-post: do@nordvastraskanescout.se
Mobil:
0734407790

Cecilia Sandahl

Vice Distriktsorförande Arrangemangsansvarig
E-post: vdo@nordvastraskanescout.se

Tim Swedin

Arrangemangsgruppen
E-post: arrangemang@nordvastraskanescout.se

Markus Beyer

Anläggningsgruppen
E-post: anlaggning@nordvastraskanescout.se

Tobias Håkansson

Utbildningsansvarig Utvecklingsansvarig
E-post: utveckling@nordvastraskanescout.se